top of page
ktp_uc.jpg

IRGATLARIN ÖFKESİ

1971

Tekin yayınevi İstanbul, 1971

Bu yapıtta toplanan öyküleri Rauf Mutluay önsözde şöyle tanıtır: Görünüşte herşeye razı, boynu eğik, anlamaz ve umursamaz görünen bir halk yığını, herşeyiyle kendisine ters düşen yöneticilere karşı beklenmez zamanda ayaklanıverir.  İnsan bir yerde, en tükenmez yerinde insandır. Bu öyküler Bilbaşar'ın haksızlığa ve sömürüye karşı içinde özlediği kavgayı, bulunduğu yeri ve ileri dünya görüşünü belirler.

bottom of page